Διαδικασία Κατασκευής

Όταν εγκριθούν τα σχέδια κατόψεων, το σχέδιο ανύψωσης, τα σχέδια των χώρων εγκατάστασης και ο κατάλογος λεπτομερών προδιαγραφών, κάνουμε αίτηση για την οικοδομική άδεια, και στη συνέχεια, ξεκινάμε να προετοιμάζουμε το σχεδιασμό κατασκευής.

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής κρατάμε τους πελάτες μας ενήμερους με  αναφορές και φωτογραφίες.