Πισίνα

headerlΔημιουργήστε τη δικιά σας πισίνα με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς! headerr

Προκατασκευασμένες Πισίνες

Οι Προκατασκευασμένες Πισίνες προσφέρουν γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Ο ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός είναι ενσωματωμένος στην πισίνα από το εργοστάσιο και ως εκ τούτου, ο χρόνος εγκατάστασης και σύνδεσης ελαχιστοποιείται σημαντικά. Για την εγκατάσταση της πισίνας απαιτείται μόνο η εκσκαφή και η προετοιμασία του εδάφους καθώς και η μεταφορά ηλεκτρικών γραμμών, νερού και αποχέτευσης στο σημείο τοποθέτησής της. Έτσι μειώνοντας τον χρόνο τοποθέτησης και εγκατάστασης, μειώνεται αυτόματα και το συνολικό κόστος. Υπάρχει μεγάλη πικοιλία σε μεγέθη και σχήματα.

 

pool


Κατασκευή με τσιμέντο

Σ'αυτήν την περίπτωση, μόλις τελειώσει η εκσκαφή του εδάφους, ξεκινάει "το καλούπωμα" της πισίνας με τσιμέντο. Ο χρόνος κατασκευής είναι μεγαλύτερος απ' ότι στην Προκατασκευασμένη Πισίνα. Υπάρχει μεγάλη πικοιλία σε μεγέθη και σχήματα.